Video: Cầu Thủ Thiêm 2 có tên chính thức là Cầu Ba Son, 1 trong những cây cầu biểu tượng mới của Thành Phố Hồ Chí Minh

30/10/2021

Video: Cầu Thủ Thiêm 2 có tên chính thức là Cầu Ba Son, 1 trong những cây cầu biểu tượng mới của Thành Phố Hồ Chí Minh

Cầu Thủ Thiêm 2 có tên chính thức là Cầu Ba Son, 1 trong những cây cầu biểu tượng mới của Thành Ph gắn liền với sự bảo đảm tăng giá bền vững của Thủ Thiêm, đã dần hoàn thiện theo lộ trình dự kiến quý 2/2022.

Bài viết tương tự