Video: Giai đoạn 2 Metropole - Crest lên tầng 1 | Opera Residences xong hầm | Tiến độ Metropole Thủ Thiêm 12.2021

08/12/2021

Video: Giai đoạn 2 Metropole - Crest lên tầng 1 | Opera Residences xong hầm | Tiến độ Metropole Thủ Thiêm

Bài viết tương tự